OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Prodloužili jsme o týden uzávěrku přihlášek do Cen Fóra dárců

Fórum dárců prodlužuje kvůli velkému zájmu neziskových organizací i firem uzávěrku přihlášek do cen Fóra dárců, hlásit se můžete až do 6. října 2017.

 

O Ceny Fóra dárců se až do 6. října 2017 mohou ucházet v kategoriích Komunikace a Sbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je. Kromě již tradičních kategorií nabízí letos ceny několik novinek, například Speciální cenu České televize, která je určena výhradně neziskovým organizacím. A již podruhé otevíráme společně se společností ZOOT kategorii, která zhmotní kreativní nápady neziskových organizací.

 

Pokud se chcete přihlásit, stačí vyplnit formulář   na webové stránce donorsforum.cz a odeslat, a pak se už těšit, jak odborná porota přihlášené projekty posoudí.

 

Ceny Fóra dárců budou vyhlášeny 29. 11. 2017 na tradičním Dárcovském summitu. Budou vyvrcholením Dne dárců - oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu. Ve stejný den zároveň představíme unikátní žebříčky nadací a nadačních fondů, na nichž Fórum dárců spolupracuje s vydavatelským domem Economia.