OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Přihlaste projekty do Cen Fóra dárců 2018

V Cenách Fóra dárců poprvé Fórum dárců vyhlásí Osobnost nadačního sektoru, kterou nominují a o které budou hlasovat členové Fóra dárců. Poprvé také může široká veřejnost také nominovat Osobnost, která motivuje k filantropii.


Spouštíme Ceny Fóra dárců 2018. Neziskové organizace i komerční firmy se mohou od 19. 6. 2018 do 9. 10. 2018 hlásit do Cen Fóra dárců, které budou vyhlášeny 29. 11. 2018 na tradičním Dárcovském summitu. 

Ceny Fóra dárců 2018 budou 29. listopadu na Dárcovském summitu vyvrcholením Dne dárců - oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu.

Od 19. 6. se o ceny mohou ucházet v kategoriích Komunikace a Sbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je. Stačí vyplnit formulář  a odeslat a pak se už těšit, jak odborná porota přihlášené projekty posoudí.

 

Osobnosti Fóra dárců

 

"V nové kategorii vyhlásíme Osobnost nadačního sektoru - Cenu odborné poroty, kterou nominují členové Fóra dárců," prozradila výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Osobnost musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice. A musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu.

"Veřejnost pak může ve veřejné nominaci nominovat osobnost, která měla lví podíl na tom, že podnítila u nominujícího potřebu věnovat se filantropii," řekla ředitelka Fóra dárců. Ocenění s názvem Osobnost, která mě přivedla k filantropii, si může ve finále odnést člověk nejen z neziskového, ale i ziskového sektoru. "To bude záležet na nominujících, a pak také na výsledcích veřejného hlasování, které se uskuteční od 10. do 20. října. Nominace mohou ale lidé posílat prostřednictvím online formuláře již dnes," dodala Klára Šplíchalová.

Veřejně prospěšná videa

 

Již podruhé se bude v kategorii Komunikace rozhodovat o nejlepším Veřejně prospěšném spotu. Do této kategorie je možné přihlásit internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2018 uvedly na internetu nebo v televizním vysílání.
„A podobně jako loni výhradně pro neziskové organizace jsme připravili Speciální cenu České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost," upozornila Šplíchalová.
Do Ceny České televize je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2019. Vítězný spot Česká televize v roce 2019 odvysílá.
Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu vždy 29. 11. Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců - oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.

Jednotlivé kategorie Cen Fóra dárců.

Pravidla ocenění Ceny Fóra dárců.

Nominujte do 9. 10. 2018 Osobnost, která vás přivedla k filantropii.