OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Osobnost, která mě přivedla k filantropii

Děkujeme všem, kteří v kategorii Osobnost, která mě přivedla k filantropii, nominovali osobnost, jež vás podnítila věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v neziskovém sektoru, v sociálních službách, případně vás přiměla, abyste vysloveně změnil/a profesi a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobru věc.

 

Ze všech nominovaných aktuálně vybírá odborná porota Fóra dárců pět osobností, o kterých bude veřejnost moci hlasovat od 20. října 2018. Při vyhlášení Cen Fóra dárců 29. listopadu 2018 představíme všech 5 nominovaných a vítěze kategorie.   

 

Ve Fóru dárců si myslíme, že právě Den dárců je ideální čas těmto lidem, kteří svým příkladem k dobru přivedli vás i vás i vás, důstojně poděkovat.