OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Známe vítěze Cen Fóra dárců

Dne 29.listopadu byly slavnostně uděleny Ceny Fóra dárců. Výsledkovou listinu naleznete zde:
http://cenyforadarcu.cz/rocnik-2016/vysledkova-listina-2.html