OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Odpovědnost k lidem, společnosti, zdrojům a životnímu prostředí je přirozenou součástí našeho podnikání a každodenního pracovního života. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje a řídíme se etickými pravidly. A to je také důvod, proč jsme se v letošním roce stali partnery Ceny Fóra Dárců, kategorie Zaměstnanecká sbírka.

Skupina ČEZ je hrdým partnerem kategorie Zaměstnanecká sbírka

„Transparentnost, dobrovolnost a kredibilita jsou hlavními předpoklady úspěšných zaměstnaneckých sbírek, které přispívají k rozvoji individuálního dárcovství v Česku," říká Michaela Chaloupková, členka představenstva Skupiny ČEZ. 

 

Jakou zkušenost máte právě s touto oblastí dárcovství?

 

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ zapojí své zaměstnance letos již pojedenácté do projektu Plníme přání, myslíme na druhé. V loňském roce přispěli energetici prostřednictvím této akce lidem se smyslovým postižením rekordní částkou 1 139 294 korun, kterou Nadace ČEZ zdvojnásobila.

 

Co byste vzkázala organizacím, které se o Ceny Fóra dárců ucházejí?

 

Atraktivní téma, citlivá komunikace vůči zaměstnancům a zároveň jednoduchý mechanismus sbírky tvoří solidní základ pro dobrou zaměstnaneckou sbírku.

 

 

Zpět na přehled partnerů