OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Partneři 2018

Česká televize - partner kategorie SPECIÁLNÍ CENA ČESKÉ TELEVIZE

Česká televize - partner kategorie SPECIÁLNÍ CENA ČESKÉ TELEVIZE

Česká televize nabízí neziskovým organizacím možnost zařadit do jejího vysílání, zdarma, informační spotové kampaně, což je pro ně opravdu velmi zásadní pomoc. Snažíme se ale najít také další společné propojení s  nejrůznějšími veřejně prospěšnými projekty. Mezi takové aktivity patří zejména benefice, ale i podpora v rámci jednotlivých pořadů České televize, prezentace neziskových organizací na akcích, které Česká televize pořádá, workshopy pro zástupce neziskovek. Nebo hledání a otevírání nových témat, které můžou přispět k zlepšení sociální politiky v našich podmínkách.

Více
ČSOB - partner kategorie SBÍRKOVÍ SPOJENCI

ČSOB - partner kategorie SBÍRKOVÍ SPOJENCI

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Své služby poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. Společenská odpovědnost představuje jeden z pilířů firemní filozofie ČSOB a je nedílnou součástí jejího podnikání.

Více
Nadační fond pomoci Karla Janečka - partner kategorie CROWDFUNDINGOVÁ AKCE

Nadační fond pomoci Karla Janečka - partner kategorie CROWDFUNDINGOVÁ AKCE

Nadační fond pomoci Karla Janečka realizuje charitativní crowdfundingové sbírky a poskytuje přímou pomoc obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie.

Více
Skupina ČEZ

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Odpovědnost k lidem, společnosti, zdrojům a životnímu prostředí je přirozenou součástí našeho podnikání a každodenního pracovního života. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje a řídíme se etickými pravidly. A to je také důvod, proč jsme se v letošním roce stali partnery Ceny Fóra Dárců, kategorie Zaměstnanecká sbírka.

Více
Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Webové stránky Cenyforadarcu.cz jsou realizovány za finanční podpory Úřady vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.