OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Tisková zpráva

6. ledna 2016, Praha

 

Známe vítěze Cen Fóra dárců 2015

V prosinci proběhlo vyhlášení výsledků Cen Fóra dárců 2015, jejichž smyslem je ukázat zajímavé sbírky na dobrou věc a charitativní kampaně. Celkem bylo předáno 14 ocenění úspěšným neziskovým organizacím a firmám.


„Jsme moc rádi, že se i letos přihlásilo tolik zajímavých projektů. Odborné poroty měly opravdu těžkou práci s výběrem vítězných prací. Smyslem cen je podpořit důležitou činnost neziskovek a ukázat inspirativní příklady, jak efektivně získávat finance a komunikovat se svými podporovateli a dárci," říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Výsledky Cen Fóra dárců 2015

Komunikační počin roku

Ocenění myšlenkově vychází z tradiční soutěže Být vidět, kterou FD vyhlašovalo a vybíralo nejzajímavější práce neziskových organizací i firem v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů. Odborným partnerem oborových cen je agentura Dark Side.


Do kategorie Integrovaná kampaň je možné přihlásit projekt na internetu - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony nebo komunikaci v sociálních sítích, dále jakoukoli komunikační/propagační/mediální/reklamní kampaň, kterou organizace vytvořila na svoji činnost nebo svůj projekt. Při hodnocení komise přihlíží zejména na strategické řešení, kreativitu a výsledky kampaně.

 

Tisková zpráva

Kategorie Integrovaná kampaň

neziskové organizace
1. místo
Nadační fond Českého rozhlasu

kampaň: Noční běh pro Světlušku 2014

Každoroční běžecký závod noční Stromovkou na 5 nebo 10km s účastí 3.000 běžců web: www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

 

 

 

Tisková zpráva

2. místo

Nadace Jedličkova ústavu

kampaň: Aukce dresů fotbalové Synot ligy a hokejové Tipsport extraligy

 

Všechny kluby fotbalové Synot ligy a hokejové Tipsport extraligy věnovaly podepsané dresy týmů do aukce.

web: nadaceju.cz

 

 

 

 

Tisková zpráva

3. místo

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Kampaň: Pomáhej s humorem

 

Kampaň byla podpořena prodejem nosů a televizním pořadem Konta Bariéry. Celkem bylo vybráno skoro 19. milionů korun.

web: www.kontobariery.cz

 

 

Kategorie Integrovaná kampaň

firmy

 

Tisková zpráva

1. místo ČEZ, a. s.
Kampaň: ČEZ Handy Kvadriatlon

 

Cílem je propojovat lidi napříč hendikepy a všemi věkovými skupinami. Důraz je kladen na edukaci a osvětu, že život po úrazu nekončí. web: http://www.naprichandicapy.cz/


2. a 3. místo nebylo uděleno.

 

 


Do kategorie Výroční zpráva je možné přihlásit výroční zprávu za předchozí rok. Komise hodnotí především grafický návrh, obsahové zpracování - kvalitu a relevantnost poskytnutých informací a komunikační schopnost - jak dokument funguje jako celek, jak prezentuje organizaci a její aktivity.


Kategorie Výroční zpráva /neziskové organizace/

 

 

Tisková zpráva

1. místo

Nadace Partnerství

web: http://www.nadacepartnerstvi.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

2. místo

Člověk v tísni, o.p.s.

web: https://www.clovekvtisni.cz/cs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

3. místo

Liga lidských práv

web: http://llp.cz/

 

 

 

 

 

 

Kategorie Výroční zpráva

/firmy/  

 

 

Tisková zpráva

1. místo

Nadace ČEZ

web: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

2. místo

ČSOB

web: https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost

 

 

3. místo nebylo uděleno.

Sbírkový počin roku

Smyslem této oborové ceny je ukázat smysluplné a zajímavé sbírkové akce, které jsou transparentní, kredibilní a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství u nás.

 

Kategorie Crowdfundingová akce

 

Do této kategorie je možné přihlásit crowdfundingovou akci. Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

 

 

Tisková zpráva

1. místo

ADRA, o.p.s.

 

akce: Pio Squad for Čalantika Kapela Pio Squad zorganizovala 10 koncertů, na kterých vybírala příspěvky do sbírkových pokladniček, následněnatočila z vlastních zdrojů klip v Bangladéši na podporu kampaně.

web: http://calantika.cz/piosquad

 

 

Tisková zpráva

2. místo

Sdružení Archipelag z.s.

 

akce: Online muzeum Gulagu Cílem projektu je vybudovat velké internetové muzeum sovětských pracovních táborů Gulagu, a to na základě výsledků expedic na Sibiř.

web: http://www.gulag.cz/

 

 

3. místo nebylo uděleno

Veřejná sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, respektive sbírkovou akci, která slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, které se obrací na individuální dárce a případně i dalších podporovatele. Smyslem je ocenit zajímavé příklady dobré praxe, které splňují podmínky platné legislativy a transparence a zároveň mohou sloužit jako inspirace pro ostatní neziskové organizace.

 

 

Tisková zpráva

1. Místo

Ergo Aktiv, o. p. s 

 

sbírka: Polívková smršť - polévky, které vrací chuť k životu Gurmánská benefice, která vrací chuť k životu mladým lidem po mozkové příhodě a úrazech hlavy v centru moderní rehabilitace ERGO Aktiv.

web: http://www.polivkovasmrst.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva

2. Místo

Nadace české bijáky

 

sbírka:Čistíme svět fantazie Projekt Čistíme svět fantazie stojí na myšlence podpory digitálně zrestaurovat tři filmy Karla Zemana vybraných ze zlatého fondu české kinematografie.

web: http://www.bijaky.cz/

 

 

 

 

 


Tisková zpráva

3. Místo

Diakonie ČCE

 

sbírka: Dar s velkým D Dar s velkým D je unikátní příležitost, jak podporovat klienty Diakonie - od malých dětí s postižením třeba až po seniory v požehnaném věku.

web: http://www.diakonie.cz/

Kompletní fotogalerii z předávání cen a video záznam najdete zde   

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte zástupce Fóra dárců:

Klára Šplíchalová

GSM +420 725 999 101

splichalova@donorsforum.cz