OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Odborná komise


V hodnotící komisi všech kategorií Cen Fóra dárců zasedli:

 

 

  • Jitka Švejcarová - ČSOB, a.s.
  • Čestmír Horký - Nadační fond pomoci Karla Janečka
  • David Gaydečka - United Island
  • Jan Záluský - Economia
  • Tomáš Jindříšek - Dark Side
  • Jana Jurášová - Česká televize
  • Lenka Gallo - Concept One
  • Zuzana Krušinová - Byznys pro společnost
  • Tereza Janíková - ZOOT a.s. sekde DOBRO.
  • Klára Šplíchalová - Fórum dárců

 

Všem velmi děkujeme!