OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Odborná komise CFD

Komise Sbírky:

Jitka Švejcarová - specialistka společenské odpovědnosti ČSOB

David Gaydečka - šéf festivalů Metronome a United Islands of Prague

Čestmír Horký - ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka

Klára Šplíchalová - ředitelka Fóra dárců

Marie Poláčková - designerka, autorka návrhu Cen Fóra dárců (perličky, které dostávají oceněné organizace)

 

Komise Komunikace:

Aleš Mička - grafik head designer,  Touch Branding

Anežka Svobodová - fotografka a překladatelka divadelních her

Jan Záluský - šéf Economia

Michal Kroupa - manažer externí komunikace IKEA

Klára Šplíchalová - ředitelka Fóra dárců

 

Komise Cen ČT:

Jana Jurášová - manažerka charitativních aktivit České televize

Klára Šplíchalová - ředitelka Fóra dárců