OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadace ČEZ
Výroční zpráva/FIRMA, 1.místo

Primárně je výroční zpráva pro nadaci povinným dokumentem, jehož úkolem je informovat o činnosti a ekonomických ukazatelích za uplynulý rok. Nadace ČEZ věnuje sestavení výroční zprávy velkou pozornost, správnost účetních dat uvedených ve VZ ověřuje firma Ernst & Young, obsahovou část navíc konzultujeme s útvarem controllingu zakladatelské společnosti ČEZ, a. s. Výroční zprávu však zároveň chápeme jako jedinečnou příležitost k představení novinek, úspěchů naší práce a nových směrů. Rádi představujeme konkrétní podpořené projekty a zpětnou vazbu příjemců nadačních příspěvků. Design a důležitý nadhled nám již třetí rok pomáhají tvořit neziskovky (VZ 2012 žáci spec. školy Diakonie ČCE - Stř. Rolnička, VZ 2013 žáci ZŠ spec. a ZŠ praktické Bártlova, kteří nám dokreslili VZ tak, jak svět sami vidí). V letošním roce jsme vyměnili pastelky za modelínu a tu předali CPP Lékořice Thomayerovy nemocnice. Výtvory pacientů, dobrovolníků centra, ale i zdravotních sestřiček provází celou VZ 2014.

 

http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html