OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

ČSOB
Výroční zpráva/FIRMA, 2. místo

Ve zprávě, kterou máte před sebou, vám představujeme alespoň některé z klíčových projektů, kterými se jako společensky odpovědná organizace zabýváme. Obecně prospěšným iniciativám se věnujeme s nadšením, protože si uvědomujeme, že naše organizace tady není jen kvůli násobení zisku svých akcionářů, ale především proto, aby sloužila svým klientům, svým zaměstnancům, svým dodavatelům a české společnosti jako takové. 

 

Neustálý rozvoj těchto vztahů chápeme jako podstatu udržitelnosti a stability a právě díky podobným projektům, které ve zprávě zmiňujeme, se dozvídáme více o společenských potřebách a o tom, jak můžeme přispět k prospěchu všech.

 

Linky na plné verze Zprávy o společenské odpovědnosti Skupiny ČSOB za rok 2014:

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/619935/CSOB_CSR_2014_cz.pdf

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/619935/CSOB_CSR_2014_en.pdf