OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Diakonie ČCE
Veřejná sbírka/NNO, 3. místo

Dar s velkým D je unikátní příležitost, jak podporovat klienty Diakonie - od malých dětí s postižením třeba až po seniory v požehnaném věku. Každý měsíc vybíráme na jiný smysluplný účel a každý měsíc je možné podpořit potřebné v různých zařízeních a službách DČCE. Sbírka Dar s velkým D každoročně podpoří minimálně 12 projektů celkovou částkou zhruba půl milionu korun. Vybrané prostředky věnujeme zejména na zcela praktické věci, díky nimž mají naši klienti o něco hezčí život.


www

 

Vítězné organizace
Vítězné organizace