OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadace Partnerství
Výroční zpráva/NNO, 1.místo

Nahlédněte do diáře Nadace Partnerství pro rok 2014! Jak šel v nadaci den po dni, měsíc po měsíci? Tak právě tímhle originálním způsobem přistoupila největší česká environmentální nadace k přípravě výroční zprávy pro rok 2014. Dozvíte se, jaké vlastní projekty nadace realizovala, jaké projekty podpořila a samozřejmě nechybí ani přehled partnerů nadace a její finanční výsledky. Do přípravy zapojili tvůrci celou organizaci a sami zaměstnanci měli možnost navrhnout znění „ručně" psaných poznámek, které zvýšily autentičnost a osobitost výroční zprávy. Záležet si v Nadaci Partnerství dali i na materiálu -­ vybrali atraktivní typ papíru a pro předělové stránky zase originálně použili pauzovací papír. 

 

www.nadacepartnerstvi.cz