OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Nadace České Bijáky
Veřejná sbírka/NNO, 2.místo

Čistíme svět fantazie


 

Projekt Čistíme svět fantazie stojí na myšlence podpory digitálně zrestaurovat tři filmy Karla Zemana vybraných ze zlatého fondu české kinematografie. V rámci tohoto projektu Nadace české bijáky úzce spolupracuje s Muzeem Karla Zemana a Českou televizí. Díky aktivnímu zapojení všech tří stran, které se na projektu podílí, se projekt dále rozvíjí a získává řadu přesahů, například v oblasti vzdělávání či propagace české filmové tvorby v zahraničí. V létě 2015 byl úspěšně dokončen film Vynález zkázy, a na právě probíhající digitální restaurování Barona Prášila naváže film Cesta do Pravěku.
Nadace se zasazuje za digitální restaurování českých filmů v nejvyšší možné kvalitě a garantuje divákům i svým podporovatelům, že i tentokrát si budou moci vychutnat stejný film, jaký viděli diváci při jeho premiéře.
Jakékoliv informace o možnosti, jak digitální restaurování podpořit, naleznete na stránkách www.bijaky.cz Veškeré prostředky zaslané na konto projektu Čistíme svět fantazie budou použity výhradně na vybrané filmy režiséra Karla Zemana.