OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

Výzva pro neziskové organizace: Speciální cena České televize

Speciální cena České televize

Cílem této Ceny je motivovat neziskové organizace, které se věnují veřejně prospěšným projektům, k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost. Důraz bude kladen i na celkový dopad a zásah kampaně.

 

Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, kvalitu zpracování, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.
Vítězný spot odvysílá Česká televize v roce 2021. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

 

Podrobnější podmínky přihlášení a technické specifikace videí se dozvíte zde.

 

Jako přílohu přikládejte podrobně zpracované scénáře se storyboardem a základní video spotu (stačí laicky ztvárněný nápad natočený na váš mobilní telefon). Přidejte plánovaný rozpočet na vytvoření spotu, autora scénáře a stručně vysvětlete, proč jste se vaše téma rozhodli zpracovat právě tímto způsobem (1800 znaků).

 

Do této kategorie se mohou hlásit výhradně neziskové organizace.


Veškeré podklady je třeba dodat v elektronické podobě do 20. 10. 2020.

 

Vítěz bude vyhlášen dne 26. listopadu 2020 na Dárcovském summitu.