OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Spoleďż˝enskďż˝ odpovďż˝dnost firem 

CENY FÓRA DÁRCŮ PRO OSOBNOSTI FILANTROPIE 2021

15. 4. 2021 - Dnešním dnem byly otevřeny přihlášky do již 4. ročníku Cen Fóra dárců pro osobnosti filantropie 2021. Ceny, rozdělené do třech kategorií (Osobnost nadačního sektoru, Osobnost filantropie a Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka), mají vyzdvihnout důležité osobnosti, které se aktivně věnovaly či věnují filantropii, dárcovství a charitě.

 

Tímto oceněním chceme upozorňovat a představovat důležitost činnosti těchto osobností a poukázat i na osobnosti, které veřejnosti nemusí být tolik známé, ale dopad jejich aktivit je celospolečensky významný," říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Nominace je veřejná a může ji poslat kdokoli ze široké veřejnosti, neziskových organizací i firem. Termín uzávěrky přihlášek je 14. května 2021. Odborná porota Fóra dárců posléze vybere ze všech nominovaných 3-5 osobností.

 

Pravidla a přihlášku naleznete zde - https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/osobnost-filantropie-2021.html

 

Letos spouštíme i novou kategorii v souvislosti s pandemickou situací. Do kategorie Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2021 je možné do 14. května 2021 nominovat osobnost, která v roce 2020/2021 zrealizovala transparentní sbírku, která byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací. 

 

Více o kategorii Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2021 - https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/sbirkovy-hrdina-2021.html


Vyhlášení cen proběhne 22. června 2021 na samostatné akci, kde představíme všechny oceněné osobnosti.

 

Tisková zpráva z loňského ročníku, ve které najdete oceněné osobnosti, je dostupná na odkaze - http://cenyforadarcu.cz/aktuality/29/ceny-fora-darcu-pro-osobnosti-nadacniho-sektoru-a-osobnosti-filantropie-2020.html

 

 

Videozáznam z loňského předávání cen - http://cenyforadarcu.cz/rocnik-2020/videozaznam-z-predavani-cen-fd-pro-osobnosti.html